Styrelsen

Styrelsen


Styrelse för Svenska Griffon Fauve de Bretagne Klubben.

Valda vid årsmötet 2020-03-23Ordförande / ledamot till SSDV fullmäktige

Pia Martikainen

0722-397070
Ordinarie Ledamot / vice ordförande

Jan Wallin

0173-40053
Ordinarie Ledamot / kassör

Mats Persson
Ordinarie Ledamot / jakt- och viltspårsansvarig 

Anders Schönborg
Ordinarie

Christian Johansson
Suppleant / sekreterare

Linda Johanesson                             

Revisor 

Keijo Törmänen


Revisor 

Anita Berglind

Mail:h.klasbacken@telia.com 

0589-53336     


Revisorsuppleant

Christer Sjunnesson


Webbansvarig

Mia Elisdotter 


webb@griffonfauve.se


Copyright

Svenska Griffon Fauve de Bretagne klubben