Styrelsen / kontakt

Styrelsen


Styrelse för Svenska Griffon Fauve de Bretagne Klubben.

Valda vid årsmötet 2023-03-19Ordförande 

Pia Martikainen

0722-397070
Vice ordförande

Bo Olsson


Sekreterare

Malin Nordström


Ordinarie ledamot / kassör

Elisabeth Forsblom

Ordinarie ledamot 

Anders Jönsson


                

Första suppleant

Bo HammarstedtAndra suppleant

Micael Rollmar
Valberedningen:

Sammankallande: Magdalena Lindberg

Ledamot: Lina Longberg och Josefine Ljungberg 


Revisor 

Keijo Törmänen och Helena Ahlgren


Revisorsuppleant

Christer Sjunnesson


Webbansvarig

Pia Martikainen


Avelsråd:

Magdalena Lindberg                               

0415- 700  75

0706-54 79 20

hovrikets88@gmail.com   


Lena Rollmar   

0706-62 97 88

lena.rollmar@telia.com         


><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><

DOKUMENT

GFdB-klubbens sekretesspolicy

Nyhetsbrev nr 4 2023

Nyhetsbrev nr 2 2023

SSDVs jaktprovsregler

SKKs grundregler

Regler vildsvinshägn

GFdB-klubbens stadgar

Nyhetsbrev nr 3 2023

Nyhetsbrev nr 1 2023

SKKs policy för hundanvändning vid jaktprov

GFdB-klubbens RAS

Söker du årsmötesprotokoll, vänligen kontakta styrelsen så kan önskat protokoll mejlas till dig.