Styrelsen

Styrelsen


Styrelse för Svenska Griffon Fauve de Bretagne Klubben.

Valda vid årsmötet 2019-03-17


Ordförande: 1 år fr. 2019

Pia Martikainen

0722-397070

Ordinarie Ledamot, 2 år fr. 2018, Kassör: 

Bo Olsson 

070-5976885


Ordinarie Ledamot 2 år fr. 2018

Jan Wallin

0173-40053


Ordinarie Ledamot 2 år fr.2019 /Sekreterare

Pernilla Olsson

0731-512433
Ordinarie Ledamot 2 år fr.2019

Anders Schönborg

Ordinarie Ledamot 2 år


Suppleant 2år fr.2018

Glenn Raymond

0733-747762

Suppleant 2 år fr.2019

Lars Liss-DanielsLedamot till SSDV: fullmäktige

Anders Schönborg 

                                 


Revisor omval 2 år fr.2018

Keijo TörmänenRevisor, 2 år fr.2019

Anita Berglind

Mail:h.klasbacken@telia.com 

0589-53336     


Revisorsuppleant, 1 år

Christer Sjunnesson


         

                                                                                                                             

Valberedning  sammankallande. 1 år fr.2019

Håkan Berglind

070-5266116

Mail:h.klasbacken@telia.com                     


Valberedning 1 år fr.2019

Robert Lundborg

 

                                           


 


webb@griffonfauve.se


Copyright

Svenska Griffon Fauve de Bretagne klubben