Styrelsen

Styrelsen


Styrelse för Svenska Griffon Fauve de Bretagne Klubben.

Valda vid årsmötet 2020-03-23


Ordförande: 1 år fr. 2020

Pia Martikainen

0722-397070
Ordinarie Ledamot, vice ordförande, 2 år fr. 2020

Jan Wallin

0173-40053Ordinarie Ledamot, kassör, 2 år fr. 2018  

Mats PerssonOrdinarie Ledamot, jaktansvarig, 2 år fr.2019

Anders Schönborg


Ordinarie, 1 år från 2020

Christian Johansson


Suppleant, 1 år fr.2020 /Sekreterare

Linda Johanesson


                                 


Revisor omval 2 år fr.2020

Keijo Törmänen


Revisor, 2 år fr.2019

Anita Berglind

Mail:h.klasbacken@telia.com 

0589-53336     


Revisorsuppleant, 1 år

Christer SjunnessonLedamot till SSDV: fullmäktige

Anders Schönborg  


webb@griffonfauve.se


Copyright

Svenska Griffon Fauve de Bretagne klubben