Styrelsen / kontakt

Styrelsen


Styrelse för Svenska Griffon Fauve de Bretagne Klubben.

Valda vid årsmötet 2023-03-19Ordförande 

Pia Martikainen

0722-397070


Vice ordförande / sekreterare

Mia Elisdotter

0709-30 91 99

Ordinarie ledamot / jakt- och viltspårsansvarig / SSDV-ledamot

Anders Schönborg

0709-61 61 30

Ordinarie ledamot / kassör

Elisabeth Forsblom


Ordinarie ledamot 

Christian Johansson
                

Första suppleant

Josefine LjungbergAndra suppleant

Bo Olsson
Valberedningen:

Sammankallande: Christian Berntö

Ledamöter: Ulf Karlsson och Per-Anders Johansson


Revisor 

Keijo Törmänen


Revisorsuppleant

Christer Sjunnesson


Webbansvarig

Mia Elisdotter


Avelsråd:

Magdalena Lindberg                               

0415- 700  75

0706-54 79 20

hovrikets88@gmail.com                 


><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><

DOKUMENT

GFdB-klubbens stadgar

SSDVs jaktprovsregler

SKKs grundregler

GFdB-klubbens drevblankett

Regler vildsvinshägn

GFdB-klubbens sekretesspolicy

Nyhetsbrev nr 1 2023

SKKs policy för hundanvändning vid jaktprov

GFdB-klubbens RAS

Viltspårsblankett - ifyllbar

Meriterad hund

ifyllbart formulär

Söker du årsmötesprotokoll, vänligen kontakta styrelsen så kan önskat protokoll mejlas till dig.