Styrelsen

Styrelsen


Styrelse för Svenska Griffon Fauve de Bretagne Klubben.

Valda vid årsmötet 2020-03-23Ordförande 

Pia Martikainen

0722-397070
Ordinarie ledamot / vice ordförande

Jan Wallin

0173-40053
Ordinarie ledamot / kassör

Mats Persson
Ordinarie ledamot / jakt- och viltspårsansvarig 

Anders Schönborg
Suppleant / ledamot fullmäktige SSVD

Christian Johansson
Ordinarie ledamot / sekreterare

Mia Elisdotter                             

Revisor 

Keijo Törmänen


Revisor 

Helena Ahlgren     


Revisorsuppleant

Christer Sjunnesson


Webbansvarig

Mia Elisdotter 


webb@griffonfauve.se


Copyright

Svenska Griffon Fauve de Bretagne klubben