StyrelseProtokoll 2017-06-12

Styrelsemötes protokoll  telefonmöte:  20170612


Närvarande : Lars Liss-Daniels, Bo Olsson, Jan Wallin, Pia Martikainen, Pernilla Olsson

1.Mötet öppnades av ordförande Pia.

2.Mötet godkände och fastställde dagordningen.

3.Jan Wallin valdes till justeringsman.

4.Föregående mötesprotokoll godkändes.

5.Ekonomi, kassörens rapport:

Klubbkassan innehåller 24. 331kr 17öre. Det har tillkommit tre stycken valpköparmedlemmar.

6.Inkomna skrivelser: Svenska Basset klubben har vidarbefodrat en förfrågan om intresse, från Hundjuristen. Hundjuristen erbjuder rådgivning, avtalsskrivning, företräde och föreläsningar.

Styrelsen beslutade att vi lägger Hundjuristen åt sidan, tills vi får problem med ev tvister.

Pia har även fått in en startanmälan SSVD:s klubbmästerskap i viltspår. Styrelsen hoppas på fler anmälningar.

7.Intet

8.Kommande aktiviteter:

15-16 juli i Arboga då Peter Ericsson håller i en dogwork. 11-12 ekipage är anmälda.

26-27 aug är det jakt och fiskemässa på Bosjökloster.

Det kan bli en hägnträning utanför Mullsjö på Experience hunting vildsvinshägn. De vill att vi ansluter klubben till detta hägn, och därmed skulle han göra reklam för klubben på sin hemsida. Vi bordlade frågan tills Pia kollat upp vad det mer innebär att ansluta sig.

9.*Genomförda aktiviteter: 13 maj ordnades en hägnträff i Hållnäs. Fyra   

hundar deltog. En mycket bra dag med mycket hundprat och ett ypperligt tillfälle att träffa andra griffon ägare.

*Den 25-27maj var det Elmia, med många besökare i klubbens monter,  både kända och okända. Önskan om bättre logistik rent organisatoriskt till nästa år.

*Ett förmöte inför Bosjökloster skulle genomföras 16maj, men blev flyttat till 31maj. Magdalena Lindberg deltog.  Det kommer bli en viss kostnad för hyra av bord och stolar till mässan. Nästa möte 8 aug.


10.Rapport från SSDV:s möte 6/6.

*Elmia ansågs som lyckat då ca 56 hundar inom SSVD, ställdes ut.

*Anmälan till KM i Viltspår är många från vissa rasklubbar och andra

  klubbar är knappt intresserade.

*Det diskuterades Jaktprovsregler som ska ändras.

*RAS standard för olika raser togs upp.  Vår styrelse ser gärna att vi

  får tillbaks RAS för GfdB så att vi kan lägga ut den på vår hemsida.

* Ett annat ämne som var uppe för diskussion, var huruvida det är rätt eller fel att en familjemedlem har lika stor rösträtt som en huvudmedlem. I vår klubbs stadgar står det likadant som i SKK:s och SSVD:s stadgar. Vi bordlägger frågan då ev ändringar av stadgarna kräver två årsmöte.


11.Övriga frågor: Vi diskuterade hur vi ska försöka öka medlemsantalet i vår klubb. Vi var eniga om att det krävs trevliga aktiviteter så som tex kravlösa hundpromenader, men vi bestämde ingenting.

12.Nästa möte 4 september kl 19:30

13.Mötet avslutades av ordförande Pia.


…………………………………………………………………………………………………

ProtokollförareJusterare


…………………………………………………

Ordförande


webb@griffonfauve.se


Copyright

Svenska Griffon Fauve de Bretagne klubben