Styrelseprotokoll 218-07-30Styrelseprotokoll 2018-07-30


Närvarande : Pernilla Olsson, Pia Martikainen, Jan Wallin

Anmält frånvaro : Bo Olsson, Glenn Raymond, Lars Liss Daniels


1. Ordförande öppnade mötet.


2. Dagordningen fastställdes.


3. Val av justeringsman: Jan Wallin


4. Föregående mötesprotokoll

Mässmaterial. Styrelseledamöter skickar själva in foto till Glenn så

mässmaterialet blir klart.

Hägnträff/BPU: Pia har ställt frågan men ej fått svar. Vi avvaktar

tills semestertider och höga temperaturer gått över.

Vad vill uppfödarna ha ut av hägntest? Pia skickar ut frågan till

dem.


5. Ekonomi, kassörens rapport som presenterades av Pia.

2 nya medlemmar sen sist vilket innebär 16 medlemmar och 6

familjemedlemmar.

Styrelsen måste få in fler medlemmar, så att vi kan tex sponsra om

någon vill gå domarkurser eller något annat som gynnar vår ras.

Pernilla frågar Nordea vad Swish kostar för ideéll förening.

Den hanteringen behöver inte ligga på kassören. Pia, Pernilla och

Janne undersöker via hunddata, om vi kan få tag på och sms:a ut

påminnelser om att betala medlemsavgiften.

För övrigt innehåller kassan 23 975kr och 17 öre.

6. Inkomna skrivelser

Ellinga ville först ha betalt för platsen vi skulle uppta på mässan,

men har sedan ändrat sig till att vi får ha platsen gratis men själv

stå för tält osv. Vi valde bort Ellinga, dels pga kostnaden, dels för

att hundmontrarna ligger långt ut i kanten på mässområdet, men

också för att vi inte kan bemanna två jaktmässor samma helg.

Bosjökloster har hundarna i centrum, erbjuder plats och tält

gratis.

SSVD klubbmästerskap i viltspår. Vi har blivit påminda av SSVD att

delta i deras tävling, men ingen i vår klubb har anmält intresse.

SKK har skickat oss en inbjudan till avelsfunktionärs utbildning. Vi

kan anmäla mellan 8/8 och 3/9. Kursen startar 20 september. Pia

skickar en förfrågan till Magda och Birgitta som är avelsansvariga.


7. Avsända skrivelser

Pia har skickat en förfrågan till Experince Hunting om de har

möjlighet att ordna hägntest i kombination med ett BPH under

samma helg. Inget svar ännu.


8. Kommande aktiviteter

Bosjökloster jaktmässa 25 och 26 augusti


9. Genomförda aktiviteter: 0


10. Rapport från SSDV: Vår representant i SSVD Jan Wallin var inte med

på deras förra styrelsemöte så vi läste igenom protokollet från 5

juni. En styrelseledamot berättade att ” i Polen är all hundträningsoch

tävlingsverksamhet i hägn förbjuden och hundjakten blir obefintlig

enligt den nya lagstiftning som kom i mars.” Jan Wallin fick i uppgift att

ta reda på för vår räkning varför det införts en ny lag om detta i Polen.

SSvd vill ha svar innan den 30 september på frågan:

Vad gör rasklubbarna för att pusha sina medlemmar i att bli mer aktiva

med provverksamhet som RR-prov, jaktprov & diplomtest?

Syftet är att hitta aktiviteter som ger ett ökat resultat.

11. Övriga frågor

Jaktprovsansvarig.

Anders Schönborg kollar upp vad det skulle kosta med utbildning

till jaktprovsdomare.

Ambassadörer för GfdB. Vi som ska vara ambassadörer måste göra

en liten beskrivning av hur just vår hund har det i vardagen, för att

sedan skicka in till Glenn, som lägger ut det på hemsidan.


12. Nästa möte

27/8 kl 19:30.


13. Ordförande avslutade mötet.

………………………………………………… ………………………………………………

Protokollförare Justerare

…………………………………………………

Ordförande


webb@griffonfauve.se


Copyright

Svenska Griffon Fauve de Bretagne klubben