Styrelse Protokoll 2017-11-20

Styrelsemötesprotokoll  2017-11-20

                                                                                                          1(3)


Närvarande : Pia Martikainen, Bo Olsson, Jan Wallin, Pernilla Olsson


Anmält frånvaro :  Lars Liss-Daniels


1.Mötet öppnades av ordförande Pia.

2.Dagordningen justerades och fastställdes.

3.Val av justeringsman är Bo Olsson

4.Föregående mötesprotokoll

*RAS : Styrelsen har reviderat RAS efter synpunkter från SSDV. Pia skickar till Håkan, Magda och Birgitta för påseénde.

5.Ekonomi, kassörens rapport. Klubben har 25 751:17kr, samt 33 huvudmedlemmar och 5 familjemedlemmar.

6.Inkomna skrivelser

•Klubben har fått inbjudan till 2018 års Swedish Game Fair på Tullgarn 25-27 maj. Pia och Lars kommer delta. Dock kan ingen delta på informationsträffen 27 nov, men Pia mailar att vi kommer delta i maj och att Pia är kontaktperson för klubben.

•Kopovklubben har bjudit in oss och andra vildsvinsdrivande hundklubbar till deras årliga klubbjakt 9-10 dec. Priset är 1350kr/person o jaktdag.

7.Avsända skrivelser

•Pia har sänt en förfrågan till Anders Wideson om SSDV ska sköta kontakten med Tullgarn som i fjol då man hade en samlad anmälan om montrar.  Anders svarade att det är bättre att var och en klubb anmäler intresse själv.8.Kommande aktiviteter.                                                                        2(3)

•Årsmöte. Troligen i mitten på mars eftersom SSVD har årsmöte i april.

•Tullgarn


9.Genomförda aktiviteter: Pia med dotter deltog på Jaktmässa i Västervik 9/9- 2017 på Åkersholm Säteri. En mycket trevlig, lite mindre, mässa med bla rasparad.


10.Rapport från SSDV 2017-09-19. Janne drog rapport från SSVD styrelsemöte.


11.Övriga frågor

•En medlem har ringt och varit orolig för att en person importerat en 8 årig tik som man tänker ta valpkullar på. Pia har informerat personen i fråga, med importen, om SKK:s regler. Har tiken haft valpar tidigare samt att veterinären har bedömt att tiken är i kondition för att klara en dräktighet, så är det tillåtet. Dock är tiken för gammal för en förstagångs valpning.

•När det gäller att förnya material om rasen som ska användas vid mässor, så bordlägger vi den frågan till nästa möte. Pia kollar vad som finns på usb minnet. Behöver nya bilder och uppdatera tex antal hundar osv.

•Inom styrelsen har Janne, vår representant i SSDV, tagit upp ett diskussionsunderlag för hur ett ev eget alternativt anlagstest i vildsvinshägn skulle kunna se ut. Styrelsen bestämde att avvakta med den frågan eftersom SKK:s jakthundkommitté planerar en revidering av prov i anlagstest.

•Styrelse beslöt att vi gratulerar Magda och Troll till Världs vinnar titeln från Leipzig, genom att lägga in en gratulation på hemsidan, med bild.


12.Nästa möte  den 9 januari kl 19:30.

13.Mötet avslutades av Pia.                                                                      3(3)


Pernilla Olsson

…………………………………………………………………………………………………

ProtokollförareJusterare


…………………………………………………

Ordförande


webb@griffonfauve.se


Copyright

Svenska Griffon Fauve de Bretagne klubben