Styrelse Protokoll 2017-09-04

Styrelsemötesprotokoll  2017-09-04   1(3)


Närvarande : Lars Liss-Daniels, Pia Martikainen, Bo Olsson, Jan Wallin, Pernilla Olsson


Anmält frånvaro :  Cissi Holmgren

§1.  Mötet öppnades av ordförande Pia Martikainen

§2.  Dagordningen fastställdes

§3.  Till justeringsman valdes Lars Liss-Daniels

§4. Förra mötesprotokollet diskuterades. Under punkten kommande   aktiviteter :Experience Huntings vildsvinshägn vill att vi ansluter klubben till detta hägn. Pia har kollat upp om det begränsar oss på något sätt, men det gör det alltså inte. Vi kan träna i andra hägn också. Det medför ingen kostnad heller, fast hägnet gör reklam för vår klubb på hemsidan.

Under punkten Rapport från SSDV:s möte 6/6 , vill vår styrelse  få tillbaks RAS för GfdB, men det har vi inte fått ännu.

Under samma punkt, bordlade vi frågan om huruvida det är rätt eller fel att en familjemedlem har lika stor rösträtt som en huvudmedlem, som betalar mer i medlemsavgift. Styrelsen beslutade att inte föreslå någon ändring i nuläget eftersom det inte är något problem. Vi har dessutom få medlemmar i förhållande till antalet hundar av rasen i Sverige. Vilket också är ett skäl att inte röra i frågan.


§5.  Ekonomi, kassörens rapport. Hovrikets kennel har betalt in medlemskap för sex valpar i augusti och Ulligårdens kennel har betalat in för 5 valpar i september.

                                                                                                                             

                                                                                                                             2(3)

Klubben har 25. 751 kr och 17 öre samt 33 huvudmedlemmar och 5     familjemedlemmar.

§6.  Vi har fått en inkommen skrivelse från SKK, som har fattat beslut om 21 stycken disciplinärenden. Vår kassör har fått listan och bevakar detta vid nya medlemsansökningar.

§7.  Inga avsända skrivelser.

§8.  Kommande aktiviteter. Vi har fått förfrågan från Elisabeth Ekströmer om vi vill vara med på Jaktmässan i Västervik. Styrelsen svarade att det vill vi och tog beslut om att klubben står för entréavgiften till våra representanter, om det inte är gratis inträde för utställarna.


§9.   Genomförda aktiviteter:

     Den 15-16/7 genomfördes en Dogwork med en mycket karismatisk Peter      Ekeström. Vi var 16 ekipage som deltog. Först fick vi se en Powerpoint bildserie, där hundarnas signaler belystes vid möte med andra hundar.  Vissa bildersekvenser visade Peter återigen, just för att vi skulle förstå hundens signaler.  När vi sedan skulle ut och praktisera det vi lärt oss, blev det tydligt hur konstiga vi är för hundarna, när vi bara kommunicerar som vi tror och av gammal vana. Nu försökte alla hundförarna tänka utifrån hundarnas sätt att kommunicera. Det gick förvånansvärt bra. För att göra en lång historia kort, alla var väldigt nöjda med kursen och vi var rörande överens om att en uppföljning nästa år, är mycket intressant.

     Rasklubben har även representerats på Jakt och Fiskemässan på Bosjökloster. Det var mycket färre utställare och besökare än andra år.


§10.  Jan Wallin rapporterade från SSVD:s  styrelsemöte 15/8. Till viltspårtävlingen KM var det väldigt få anmälda. Göstas ägare hade inte fått någon bekräftelse på att hunden var anmäld. Så de deltog inte. Rasklubbarna under SSVD kritiserades för det dåliga engagemanget.

                                                                                                                                    3(3)


§11. Under övriga frågor: Vi måste uppdatera informationen som vi använder på mässor.

Vi diskuterade återigen jaktmässan i Elverum i Norge. Eventuellt ska vi försöka sikta på att samlas där nästa år.

§12. Nästa möte är den 20 november 19:30.

§13.  Ordförande avslutade mötet.


       

Pernilla Olsson

…………………………………………………………………………………………………

ProtokollförareJusterare


…………………………………………………

Ordförande


webb@griffonfauve.se


Copyright

Svenska Griffon Fauve de Bretagne klubben