Styrelse protokoll 2015-08-20

STYRELSEMÖTE Tele möte 2015-08-20

1.Mötet öppnas

Håkan öppnar mötet


2.Fastställande av Dagordningen

Dagordningen  godkänns


3.Val av justeringsperson att jämte ordf. justera protokollet

Valdes Bo Olsson


4.Föregående mötesprotokoll 20150615

Lades tillhandlingarna ua


5.Ekonomi , kassörens rapport

20.974.17 :-   i kassan ;33 medlemmarBo Olsson


6AInkomna skrivelser

Svar från Bassetklubben ang. utbildning till Viltspårdomare att ”vi” får nyttja bassetklubbens domare för utbildning av egna domare till Griffonklubben. Kontakta Stefan Lundh ,på sbak.nu finns kontaktuppgifter.


6BUtgående skrivelser

Vi har skickat in vårt svar på remissen  till SSDV , se föregående protokoll


7AKommande aktiviteter

1.Viltspårkurs Arboga   

Håkan kontaktar Tomas Eklöf snarast för att bestämma start datum.

2.Bosjökloster 29+30/8

Eva N har allt material.Hundar 4per dag  finns till både lördag och söndag.Beslut ang. matbiljett a’ 90:- totalt 720:-för hundäg. + 200:- för stolar och bord.


AG Drevjakt


7BGenomförda aktiviteter

Inga


8.Arbetsgrupp Drevjakt AGDR

Beslut från SSDV att sponsra en start per hund på drevprov till ett pris av 700:- ansökan hos SSDV för att stimulera till start på drevprov.


9Rapport SSDV – styrelsens representant

Mötet 18/8 inställt .

SSDV;s mötes datum.

18/8, 29/9, 10/10,15/12 och den 26/1.10RAS Ras Specifika Avelsstrategier

Vi behöver ha ett telmöte snarast.ML kontaktar Birgita Wall ang detta och HB frågar Anita Berglind om hon vill vara med i arbetsgruppen.

Magda,  Birgitta W och Håkan B.


11

Profilväst

Kommer att erbjudas medlemmar  till ett pris av 950:- Kontakperson är Håkan Berglind

Info kommer på hemsidan inom kortHåkan


12Hemsidan

Några från styrelsen har inte skickat bild till webansvarig till hemsidan .De påminns här och nu.


13Övriga frågor

Vi behöver ett välkomsbrev till nya medlemmar.

Håkan skriver ett förslag och presenterar på nästa möte.


14Nästa möte

Måndag 5/10 kl 19.30

15Mötet avslutas

Håkan avslutar mötet.
webb@griffonfauve.se


Copyright

Svenska Griffon Fauve de Bretagne klubben