styrelse protokoll 2015-05-04

STYRELSEMÖTE TELE 2015-05-04


1.Mötet öppnas   

Håkan B öppnar mötet


,2.Fastställande av Dagordningen

Dagordningen fastställs med tillägg på övriga frågor


3.Val av justeringsperson att jämte ordf. justera protokollet

Valdes Bo Olsson


4.Föregående mötesprotokoll

Konstituerande , gk o lades till handlingarna


5.Presentations runda

Alla presenterades , styrelsen välkomnar Janne Wallin , ny ledamot i styr.

6.Ekonomi , kassörens rapport Bosse O

19.674.17 i kassan

31 + 9 medlemmar & 4 fam. medlemmar


7AUtgående skrivelser

Mail till SBAK, angående viltspårdomar utbildning.

Förfrågan skickad till SBaK ang utb av domare

viltspår.Sekreterare/ordförand

7B Inkommande skrivelser

1.Domar förfrågan om viltspår domare

Fråga av medlemmar ang att bli utb. Till Viltspårdomare.

8 Kommande aktiviteter

1.Elmia (status rapport)

3 Hundar finns till tordagen , inga rasrepresentanter fredag + lördag

Mkt strul och sen information  organisatoriskt

2. Viltspår kurs

Inställd pga sjukdom hos arrangör men viltspårkurs ska hållas senare i  vår/sommar

1. Karl-Hendrik

2 .AGDJ

9 Arbetsgrupp Drevjakt AGDR

2 .Domar förfrågan om viltspår domare

Förfrågan skickad till Sv Bassetklubben SBaK

10 Rapport SSDV – styrelsens representant

SSDV’s Årsmöte 19/4 i Örebro , styr.repr. Tomas Eklöf

Mkt diskussion ang Elmia och organisation

1  Ord möte har hållits  efter årmötet

SSDV har god ekonomi 56.000:- i kassan

Nya etiska regler på remiss från SKK /JHK / Björn Ek ,gällande Viltspår ; domare ska ha erfarenhet av eftersök ,jägarbevis och vapenlicens.

Tomas Eklöf utsedd att revidera jaktprov SSDV


11 Ras Specifika Avelsstrategier

Arbete pg uppdat. ska vara klart 2016 Magda, Birgitta W och Håkan B.

12 Hemsidan

Problem att överföra till ny domän men nu är hemsidan uppe. Bilder önskas på styrelse samt hundägbilder till web ansvarig Håkan


13 Rollups

2 st rollups är beställda, en i söder och en i Mellansverige att ha på mässor.

Klara , finns att hämta . En blir kvar hos HB och en till Elmia.K-H D ansvarar att en kommer till Syd. Eva N förvarar till Jakt & Fiskemässan Bosjökloster .Eva N

Håkan B


14  Övriga frågor

Jaktväst/Hundförarväst  från Chevalier.HB går igenom pris och förutsättningar för klubben att beställa samt pris. Frågan bordlägges ; tas upp nästa möte med exakt antal o pris per styck.

Håkan B

1 5Nästa möte

Måndag 15/6 kl 19.3016 Mötet avslutas

Håkan B avslutar mötetMagdalena Lindberg sekrKarl-Henrik Diming

…………………………………………………………………………………………………

ProtokollförareJusterare


Håkan Berglind

…………………………………………………

Orförande
webb@griffonfauve.se


Copyright

Svenska Griffon Fauve de Bretagne klubben