2014-12-09

STYRELSEMÖTEN

 

Protokoll

fört vid telefonmöte ; Måndagen den 2014-12-11

Närvarande : Håkan Berglind HB,Magdalena Lindberg ML ,Bo Olsson BO, Maj-Gun Berntsson KHH,

Anmält frånvaro : Eva Nihlen EN,


§  1  Mötet  öppnas HB öppnar mötet o hälsar välkommnen

§  2  Fastställande av dagordningen Godkännes

§  3  Val av justeringsperson som jämte ordförande justerar  protokollet Valdes Maj-Gun Berntsson

§  4  Föregående mötesprotokoll Gk och lades till handlingarna

§  5 Ekonomi-kassörens rapport I kassan 23.935.67

§  6 A Inkomna skrivelser Från Maj-Gun Berntsson ; Livet med Griffon Fauve

    6 B Utgående skrivelser  Inga

§  7  A  Kommande aktiviteter

Dags att aktivera valberedningen ,HB kontaktar LinaLingbergvalber. sk

Jönköping/Elmia 14-16/5

Alla raser inom SSDV föreslås vara på samma gata på ”mässan”

Styrelsens sk för Elmia är KH Hasselgren

Inofficiell utställning kommer att anordnas den 14 /5

Kontaktperson för utst. Är Eva Torfvitt (Slovensk Kopov)

Annons finns på SSDV’s hemsida,domare Göran Hallberger

§ 7 BGjorda aktiviteterHägn träning i Almunge , 7 st hundar deltog


§ 8  Arbetsgrupp drevjakt / AGDR 2014

Håkan Berglind och Tomas Eklöf  har för avsikt att starta en viltspårkurs som startar i vår när det är snöfritt.

Kursen avslutas med ett ökl spår och Klubbmästerskap KM

Förslag från ML om ett /en enkel arbetsbeskrivning för Unghundar för de jaktliga samt  spårförmågan. För att på detta vis få en enkel tidig bedömning på hundens jaktförmåga.Liknande test/prov finns idag hos retriver samt stående fågelhundar. AGDR får i uppdrag att komma med förslag hur detta skulle kunna utföras på ett standardiserat sätt.

Det är också önskvärt att uppf. Kontaktar sina valpköpare i slutet av jaktsäsongen för att dokumentera jakten, djurslag och drevtider för att dokumentera rasens jaktegenskaper.


§ 9Rapport från SSDV.

Domarkonferens flyttad till 18-19 mars alt. 2-3 april


SSDV Inofficiell utställning i Jönköping i anslutning till Elmia Gaimfair 14/5, annons kommer via SSDV’s hemsida


Prov planeras i Boxholm (Mariestad,Tranås)

1 prov med plats för 3 hundar

SSDV har nästa möte 6/1-15

§ 10RAS  uppdatering

RAS ska /behöver uppdateras 2015

Ansvar för det åligger uppfödarna ; Birgitta Wall

Magdalena Lindberg och Håkan Berglind

§  11 Övriga frågor

Hemsidan diskuteras , ev behöver klubben byta leverantör

då hemsidan görs i Frontpage och det krånglar en del med nya datorer


§  12 Nästa möte Måndag 19/1 kl 19.30

§  13Mötet avslutas

Ordf avslutar mötet och tackar deltagarna
……………………………………………………….………………………………………………………

Mötes sekr.Magdalena LindbergJust- Maj-Gun Berntsson……………………………………………………….

Ordf. Håkan Berglindwebb@griffonfauve.se


Copyright

Svenska Griffon Fauve de Bretagne klubben