Styrelsen

 

Styrelsen

 

Styrelse för Svenska Griffon Fauve de Bretagne Klubben.

Valda vid årsmötet 2016-04-02

 

Ordförande: 1 år fr. 2016

Pia Martikainen

0722-397070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinarie Ledamot, 1 år fr. 2015, Kassör:

Bo Olsson

0381-16031

 

 

 

Ordinarie Ledamot, 1 år fr. 2016/Sekreterare.

PernillaOlsson

0731-512433

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suppleant tjg 1 2år fr.2016

Cicci Holmgren

076-5824774

 

 

 

 

 

 

Suppleant tjg 1.1år fr.2016

Maj-Gun Berndtsson

 

 

 

 

 

 

Ledamot till SSDV (1 representant per påbörjat 50 tal medlemmar i klubben)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Wallin

0173-40053

 

Revisor omval 2 årfr.2016

Håkan Berglind

070-5266116

 

Lars Ahlgren 1 år fr 2016

0734-237473

 

Revisor suppleant,2 År fr.2016

Anita Berglind

Mail:h.klasbacken@telia.com

0589-53336

 

Valberedning sammankallande. 1 år fr.2016

Magdalena Lindberg

0415-70075

Mail:hovrikets88@gmail.com

 

Valberedning 2 årfr.2016

Håkan Berglind

070-5266116

Mail:h.klasbacken@telia.com

 

Valberedning 1 år fr.2016

Kenneth Berntsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPIRIGHT Griffon Fauve Klubben