Styrelseprotokoll 2017-05-09

Styrelsemötesprotokoll 2017-05-09 1(2)

Närvarande: Pia Martikainen, Bo Olsson, Jan Wallin, Pernilla Olsson, samt i slutet av mötet även Lars Liss-Daniels.

Anmäld frånvaro: Cissi Holmgren

 

§1. Mötet öppnades av ordförande Pia Martikainen.

 

§2. Dagordningen fastställdes.

 

§3. Bo Olsson valdes till justeringsman för protokollet.

 

§4. Föregående mötesprotokoll godkändes.

 

§5. Kassör Bo Olsson rapporterade att vi nu består av 32 st

huvudmedlemmar samt 5 st familjemedlemmar.

Klubbkassan innehar 24 031kr och 17 öre.

 

§6A. Under punkten inkomna skrivelser noterar vi att det inkommit

mer information angående Elmia, från SSVD.

 

§6B Under punkten skickade skrivelser noterade vi att Pia skickat en

förfrågan om passerkort, till SSVD.

 

§7A. Kommande aktiviteter:

13 maj hägnträff i Hållnäs .

16 maj planerat möte inför Jakt o Fiskemässan på Bosjökloster.

25-27 maj mässan Elmia Fair Game Jönköping.

15-16 juli Peter Ericsson Dogworks i Arboga.

26-27 aug Skånska jakt- och fiskemässan Bosjökloster

27 aug SSVD KM i viltspår, söder om Nyköping

Vi pratade löst om hägnträff i Tranemo samt Agusa men

bestämde ingenting.

 

§7B. Genomförda aktiviteter: Intet

 

 

 

2(2)

§8. Jan Wallin rapporterade från SSVD:s årsmöte i Örebro 23 april.

Där hade man en genomgång av hur många hundar som startat på

jaktprov, nya jaktprovs regler, information om Elmia

utställningen, anlagstest, samt SM Viltspårhund som ska avgå

27 aug söder om Nyköping. Sista anmälningsdatum är 20 juli.

Vår styrelse, GfdB, var enig i att, om någon hund av vår ras ställer

upp, så bör milersättning utgå.

 

§9. Övrigt. Förfarandesättet för hanteringen av våra styrelseprotokoll

ska ske enligt följande: Sekreteraren skriver protokollet i Word,

skickar det till justeringsman och ordförande i Word för

granskning. Dessa svarar sekreteraren via mail, ett ok eller

returnerar med ändringar/tillägg. När protokollet är godkänt,

skickar sekreteraren Word-dokumentet till hemsideansvig.

Sekreteraren gör om dokumentet till PDF, skickar till

justeringsman för signering, som skickar till ordförande för

signering, som skickar tillbaks till sekreterare för arkivering.

 

§10. Nästa möte 2017-06-12

 

§11. Ordförande avslutade mötet

 

 

 

Sekreterare: Pernilla Olsson

 

 

 

 

Justeringsman: Bo Olsson

 

 

 

 

 

Ordförande: Pia Martikainen

 

 

 

webb@griffonfauve.se

 

Copyright

Svenska Griffon Fauve de Bretagne klubben