Jakt & Drevprov

 

Jakt/Drevprov

 

 

För att starta på drevprov så skall hunden vara minst 18 månader och ägaren vara medlem i GFdB klubben.

 

 

 

Bestämmelser för anlagstest i vildsvinshägn på vildsvin med drivande hundar ur FCIs grupp 6.

 

Gäller från 2011-07-01 >

 

Nya regler för vildsvinsprov i hägn

 

 

 

Bestämmelser för jaktprov på vildsvin med drivande hundar ur FCIs grupp 6.

 

Ändrade regler för vildsvinsprov

 

COPIRIGHT Griffon Fauve Klubben