Drevblankett

Syftet med blanketten är att vi ska skaffa oss statistik över hur hundarna jagar.


Drevrapport Svenska Griffon Fauve de Bretange klubben


Hundens namn


Jaktdebuts ålder i månader: ex. 12 mån


Regnummer


*Tiden som ska anges i drevtid ska var genomsnittligt vilt slag

(drevtid = tid från kontakt med viltet tills tapp)


Ägare


Vilt art


Drev *tid i minuter


Medel-hastighet km/h


Ståndskall JA / Nej


Om JA på Ståndskall hur länge


Övrig information*

exempel: kan vara om viltet sköts eller annan informtion som skada på hunden mm.

webb@griffonfauve.se


Copyright

Svenska Griffon Fauve de Bretagne klubben