Drevblankett

Syftet med blanketten är att vi ska skaffa oss statistik över hur hundarna jagar.

 

Drevrapport Svenska Griffon Fauve de Bretange klubben

 

Hundens namn

 

Jaktdebuts ålder i månader: ex. 12 mån

 

Regnummer

 

*Tiden som ska anges i drevtid ska var genomsnittligt vilt slag

(drevtid = tid från kontakt med viltet tills tapp)

 

Ägare

 

Vilt art

 

Drev *tid i minuter

 

Medel-hastighet km/h

 

Ståndskall JA / Nej

 

Om JA på Ståndskall hur länge

 

Övrig information*

exempel: kan vara om viltet sköts eller annan informtion som skada på hunden mm.

 

 

 

 

webb@griffonfauve.se

 

Copyright

Svenska Griffon Fauve de Bretagne klubben